Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λίθου αρσενικό

  1. λίθος, στη γενική του ενικού