Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λάβαρου ουδέτερο

  1. λάβαρο, στη γενική του ενικού