Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

λάβαρου ουδέτερο

  1. λάβαρο, στη γενική του ενικού