Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κόρφοι αρσενικό

  1. κόρφος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού