Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κόπε αρσενικό

  1. κόπος, στην κλητική του ενικού