Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κόμβε αρσενικό