Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κτηριολογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία