Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κρέμας

  1. κρέμα, στη γενική του ενικού