Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κλάσματος ουδέτερο

  1. κλάσμα, στη γενική του ενικού