Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κατάλληλου

  1. κατάλληλος, στη γενική του ενικού
  2. κατάλληλο, στη γενική του ενικού