Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάνθαροι αρσενικό

  1. κάνθαρος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού