Δείτε επίσης: Κάλο, καλό, καλώ

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάλο αρσενικό