Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάκτου αρσενικό

  1. κάκτος, στη γενική του ενικού