Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάδου αρσενικό

  1. κάδος, στη γενική του ενικού