Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιλίγγου αρσενικό

  1. ίλιγγος, στη γενική του ενικού