Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιδιότητας θηλυκό

  1. ιδιότητα, στη γενική του ενικού