Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιαγουάρους αρσενικό

  1. ιαγουάρος, στην αιτιατική του πληθυντικού