Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιαγουάρε αρσενικό

  1. ιαγουάρος, στην κλητική του ενικού