Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θεάτρου ουδέτερο

  1. θέατρο, στη γενική του ενικού