Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

θαμβή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία