Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θαλασσασφάλειας θηλυκό

  1. θαλασσασφάλεια, στη γενική του ενικού