Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θαλαμηπόλοι αρσενικό ή θηλυκό