Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

θέρμανε

  1. γ' ενικό οριστικής αορίστου του ρήματος θερμαίνω
  2. β' ενικό προστακτικής αορίστου του ρήματος θερμαίνω