Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ημερολογίου ουδέτερο

  1. ημερολόγιο, στη γενική του ενικού