Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ηθοποιοί αρσενικό ή θηλυκό