Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ηθικοδιδακτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία