Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζωογεωγραφίες

  1. ζωογεωγραφία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού