Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζωικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία