Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζητούμενα ουδέτερο

  1. ζητούμενο, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού