Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζητουμένου ουδέτερο

  1. ζητούμενο, στη γενική του ενικού