Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ζαχρηής, ής, ές ( & ζαχρειής)

ζαχρειής