Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζαρίφισσας

  1. ζαρίφισσα, στη γενική του ενικού