Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζαρίφισσας

  1. ζαρίφισσα, στη γενική του ενικού