Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

εἶμαι


Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

εἶμαι

  1. είμαι, υπάρχω
  2. είμαι κατάλληλος

  Πηγές επεξεργασία