Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εφηβικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία