ευγενικούς

Ελληνικά (el) Edit

  Κλιτικός τύπος επιθέτουEdit

ευγενικούς