Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευγενή

  1. ευγενής, στην αιτιατική του ενικού
  2. ευγενής, στην κλητική του ενικού
  3. ευγενές, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού