Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευάριθμοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία