Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εσωτερική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία