Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εργατικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία