Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

επτάχρονη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία