Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

επικίνδυνου

  1. επικίνδυνος, στη γενική του ενικού
  2. επικίνδυνο, στη γενική του ενικού