Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

εξημμένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία