Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εξαγνιστική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία