Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εξαΰλωσης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία