Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εναργούς

  1. εναργής, στη γενική του ενικού
  2. εναργές, στη γενική του ενικού