Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ελοχαρή

  1. ελοχαρής, στην αιτιατική του ενικού
  2. ελοχαρής, στην κλητική του ενικού
  3. ελοχαρές, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού