Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εικονογράφου αρσενικό ή θηλυκό

  1. εικονογράφος, στη γενική του ενικού