Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εγκεφαλίτιδας θηλυκό

  1. εγκεφαλίτιδα, στη γενική του ενικού