Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

εγγυοδοσίες

  1. εγγυοδοσία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού