Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εγγράμματη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία