Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

δυστυχισμένης